หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น

:: Download แบบฟอร์มต่างๆ:

แบบขอประเมินกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

 แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ข้อบังคับแม่โจ้ (แก้ไข)

แบบประเมินเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งกรณีตำแหน่งผู้บริหาร

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้น (มีประสบการณ์)

แบบประเมินเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งกรณีปฏิบัติการระดับต้น (ที่มีประสบการณ์)

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควบ


Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 November, 2013