Please enable JavaScript, download instructions

สภาÏ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "โครงการสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
 1 |
10.jpg
10.jpg
7.jpg
7.jpg
106.jpg
106.jpg
6.jpg
6.jpg
ห้องประชุม2.jpg
ห้องประชุม2.jpg
ห้องประชุม4.jpg
ห้องประชุม4.jpg
IMG_6024.JPG
IMG_6024.JPG
ฟาร์ม 1.jpg
ฟาร์ม 1.jpg